Business Central Espresso - Zakelijke boekingsgroepen

Business Central Geschäftsbuchungsgruppen

Wat zijn zakelijke boekingsgroepen in Business Central? En waarom zijn ze belangrijk voor de financiële boekhouding?

Bedrijfsboekingsgroepen geven in Business Central aan welke geografische affiliatie een bedrijf heeft om voor btw-doeleinden transacties voor dit bedrijf te kunnen boeken naar de bijbehorende grootboekrekeningen.

Typische voorbeelden van zakelijke boekingsgroepen zijn:

  • binnenland
  • EU
  • Export (buiten de EU)

In Business Central is een bedrijfsboekingsgroep een code die wordt gecombineerd met een productboekingsgroep via de boekingsmatrix om op zijn beurt de juiste P&L-rekeningen aan te sturen.

Als er bijvoorbeeld goederen of diensten worden geleverd aan een Duitse klant (B2B), herkent Business Central de situatie op basis van de bedrijfsboekingsgroep INLAND en zal in combinatie met de productboekingsgroep deze verkoop meenemen met 19% omzet belasting.

Als het een Oostenrijkse klant (B2B) is die de zakelijke boekingsgroep EU in de stamgegevens heeft, wordt de situatie in Business Central anders behandeld vanuit een btw-perspectief.

De zakelijke boekingsgroep wordt toegewezen aan een klant via de klantenkaart en aan een leverancier via de leverancierskaart.

Zo ziet de opdracht eruit in Business Central:

De bedrijfsboekingsgroep INLAND is toegewezen aan de klant Adatum Corporation.

Business Central zakelijke boekingsgroep klantenkaart

Voorbeeld van een zakelijke boekingsgroep van een leverancierskaart:

De schuldeiser Fabrikam Inc. de bedrijfsboekingsgroep EXPORT is toegewezen.

Business Central-leverancierskaart voor bedrijfsboekingsgroep

Zakelijk centraal e-boek

Neem al je stakeholders mee

Voorkom een ​​mislukte ERP-implementatie en informeer uzelf en al uw stakeholders over de feiten , voordelen , risico's en succesfactoren van een Business Central-implementatie. 👇